15.decembrī Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula Nr. 2015/2334, ar ko atļauj privātu cūkgaļas uzglabāšanu un iepriekš nosaka atbalsta summu (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0010.01.LAV&toc=OJ:L:2015:329:TOC)

Ar šo regulu Eiropas Savienībā tiek atvērta cūkgaļas privātās uzglabāšanas atbalsta shēma. Saskaņā ar regulas nosacījumiem, atbalstu var saņemt par cūku pusliemeņu, šķiņķu, plecu, kā arī dažādu citu atkaulotu  un neatkaulotu cūkgaļas gabalu, kā arī cūku speķa privātu uzglabāšanu.

Atbalsta likmes atkarībā no produkta veida ir noteiktas regulas pielikumā.

Lai saņemtu atbalstu, uzglabāšanas ilgumam jābūt 90, 120 vai 150 dienas – atkarībā no uzglabāšanas  ilguma mainās arī atbalsta likmes.

Pieteikumus cūkgaļas privātās uzglabāšanas atbalsta shēmai varēs iesniegt Lauku atbalsta dienestā sākot no 2016.gada gada 4.janvāra. Dalībai atbalsta shēmā ir nepieciešams iemaksāt nodrošinājumu 20% apmērā no plānotā atbalsta apmēra. Savukārt, minimālais uzglabājamais daudzums ir 10 tonnas atkaulotiem produktiem un 15 tonnas pārējiem produktiem.