Elektroniskās ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietotājiem ir iespēja šo sugu (cūku, bišu saimju, trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas dzīvnieku vai putnu) kustību (pārvietošanu/īpašumtiesību maiņu) reģistrēt mājas lapas autorizētajā sadaļā. Tas nozīmē, ka papīra formas deklarācijas vietā ziņojums par šo sugu dzīvnieku pārvietošanu starp novietnēm un/vai īpašumtiesību maiņu reģistrējams elektroniski. Katra no pusēm (nosūtītājs un saņēmējs) savu ziņojumu reģistrē neatkarīgi viena no otras. Tātad arī saņēmējs var paziņot datus pirmais un tikai pēc tam nosūtītājs. Jāatceras, ka dati obligāti jāievada abām pusēm, pretējā gadījumā Novietnes žurnālā uzrādīsies nepabeigtie ziņojumi.

Video pamācības šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/

 

Tālr. 67095069, 22019664