18.maijā plkst. 11:00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

Uz sanāksmi ir aicinātas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atbildīgās personas, lai atkārtoti akcentētu jau ieilgušo jautājumu par lauksaimniecības sektora ēnu ekonomikas lielo īpatsvaru un VID kompetenci tā apkarošanā un mazināšanā, tajā skaitā lielo pārtikas apjomu, kas tiek ievests Latvijā bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN) - izspiežot no tirgus vietējo lauksaimniecības produkciju, jo salīdzinot Eiropas Savienības (ES) statistiku un Latvijas statistiku, nākas secināt, ka ir neizskaidrojamas atšķirības un pretrunas - eksporta un importa darījumu apjomos. Lai skaidrotu šo jautājumu sanāksmē aicināti piedalīties Finanšu ministrijas, VID un Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji.

Tāpat no lauksaimnieku puses ir izskanējušas bažas par VID darbību, kas saistīta ar korupcijas gadījumiem VID darbinieku vidū, piesedzot dažādu shēmu darbību, kas ir pretrunā gan ar iestādes ētikas, gan valsts tautsaimniecības aspektiem.

Par Ārlietu ministrijas darbībām, gatavojot noslēgšanai ES līmenī brīvās tirdzniecības līgumus ar "trešajām" valstīm lauksaimniecības un pārtikas produkcijas kontekstā, klātesošos informēs Ārlietu ministrijas (ĀM) Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta direktors Mārtiņš Kreitus un ĀM Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļas pirmā sekretāre Marta Veiķeniece.

Par situāciju publiskajos lauksaimniecības un pārtikas produktu iepirkumos ziņos Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Metodoloģijas departamenta direktores vietnieks Oskars Putāns.

  Darba kārtība

 Avots: losp.lv