EPP 2016 kongresā, kas notika no 25.-27.maijam Dublinā, Īrijā uzstājās 20 lektori, kas uzrunāja 350 cūkkopības un saistīto nozaru pārstāvjus no 24. Eiropas dalībvalstīm, ASV, Šveices, Norvēģijas un Kanādas.

Lekciju tēmas aptvēra visus ražošanas aspektus sākot no novitātēm ģenētikas jomā, ēdināšanā, medikamentu lietošanā, labturībā līdz nozares ekonomikai un mārketinga stratēģijai.

Eiropas Cūku ražotāju kongresā dominējošā tēma - par dažādu aļģu izmantošanu cūkkopībā. Tas arī ir saprotams, jo Īriju ieskauj jūra. Daudzi Īrijas lauksaimniecības uzņēmēji un zinātnieki uzskata, ka aļģēm varētu būt nozīmīga vieta  ilgtspējīgā cūkkopībā nākotnē. Tika prezentēti dažādi aļģu izmantošanas risinājumi. Gan ēdināšanā kā proteīna avots un imūnsistēmas stiprinātājs, gan kā antibiotiku aizstājējs. Tie ir nozarei būtiski pētījumi, jo intensīvi tiek strādāts visā ES pie antibiotiku lietošanas samazināšanas dzīvnieku ārstēšanā.

Otra no galvenajām tēmām EPP kongresā bija pašreizējā cenu krīze, jo bizness nav rentabls kopš 2014. gada septembra - ar pašreizējām zemajām realizācijas cenām un izmaksām uz vienu cūku, ieguldījumiem labturības jomā.

Roberts Hoste Nīderlandes cūku nozares ekonomists no Lauksaimniecības ekonomikas Institūta, runājot par pašreizējo Eiropas krīzi cūkkopības nozarē uzskata, ka to galvenokārt izraisa pārprodukcija iekšējā tirgū un nevis Krievijas aizliegums lauksaimniecības produktiem. Krievija tiek vainota par šo krīzes situāciju, jo šī valsts slēdza savas robežas lauksaimniecības produktiem no Eiropas Savienības ( ES) kopš 2014. gada, kad Āfrikas cūku mēris tika konstatēts ES valstīs. Ģeopolitiskā spriedze ap Ukrainu vēl vairāk pasliktināja tirdzniecības attiecības. Un nav skaidrs, kad un kā tirdzniecība ar Krieviju tiks atsākta. Tā rezultātā Eiropas cūku nozarei vajadzēja atrast jaunus tirgus, ko ne vienmēr ir viegli izdarīt.

Hoste prezentācijas galvenā domā bija tāda, ka gadu gaitā sivēnmāšu produktivitāte Eiropā ir piedzīvojusi nepārtrauktu pieaugumu. Tiek pieprasīts efektīvai saimniekošanai kāpināt iegūto sivēnu skaitu uz sivēnmāti gadā. Šīs attīstības sekas ir tādas, ka sivēnmāšu daudzums būtu nepieciešams mazāks, lai panāktu nepalielinātu produkcijas iznākumu. Ir nepieciešams ikgadējs samazinājums ES sivēnmāšu skaitam par 2 vai 2,5% lai noturētu nemainīgu ražošanas apjomu. Un tā rezultātā kopējais sivēnmāšu skaits ir pakāpeniski nokrities pēdējo desmit gadu laikā. Ironiski, ka kopš 2013. gada, tālāka sivēnmāšu skaita samazināšana ir apstājusies un ir pat pieaugums par 0,6% 2014. gadā.

Alternatīvas Eiropas cūkkopības nozarē ekonomists saredz piemēram, jaunos eksporta tirgos, koncentrējoties uz trešo valstu tirgiem. Otrs virziens - ES vietējā tirgū varētu būt produkti ar augstu pievienoto vērtību. Šis tirgus ir prasīgs pēc augstas kvalitātes gaļas un gaļas produktiem ar lielu pievienoto vērtību.

Kongresa laikā bija iespēja apmeklēt Pārtikas pētniecības centru, kas atrodas Scribblestown. Tā ir daļēji subsidēta valsts iestāde, kas atbild par pētniecību un attīstību cūkgaļas ražošanā. Cūkkopības nozare ir būtiska nozare lauksaimniecības ekonomikai Īrijā un ieņem trešo vietu no kopējās saražotās lauksaimniecības produkcijas aiz piena un liellopu gaļas.

 

 Šajā Pārtikas pētniecības centra cūkkopības departamentā pašlaik strādā pieci pētnieki un divi cūkkopības nozares speciālisti, kas strādā pētniecības programmas ietvaros. Pētniecības programma ietver vairākus projektus, kas vērsti, lai atrisinātu pašreizējās definētās nozares problēmas un meklētu risinājumus jautājumiem, kas varētu būt svarīgi nākotnē. Tas ietver pētījumus par ēdināšanu, labturību, veselību, menedžmentu, vidi un tehnoloģijām. Tiek uzsvērts ka ir būtiska nozīme, nodrošināt saikni starp pētniecību un zināšanu praktisko pielietošanu nozarē. Pārtikas pētniecības centrs nodrošina neatkarīgus pētījumus, konsultācijas un izglītības pakalpojumus dažādos ar cūkkopību saistītos jautājumos. 

Prezentācijas no kongresa var apskatīt šeit: http://www.pigproducer.net/3658.html