Cītīgi un profesionāli strādājot lauksaimniecības apdrošināšanas nozarē Baltijā, BALTO LINK atraduši risinājumu, kas ļauj apdrošināt epizootijas riskus, tai skatā ĀCM. Jāatceras, ka, pat ievērojot stingrākus BIO drošības pasākumus, slimība var uzliesmot kukaiņu/grauzēju ietekmē, no nepietiekami apstrādātiem graudiem vai darbinieku neapzinātas vai neuzmanīgas rīcības dēļ.

Epizootijas segumu ir iespējams iegādāties ar standarta apdrošināšanas riskiem, kā uguns, dabas stihijas, trešo personu prettiesiskas rīcība, infekcijas slimības (kas nav epizootijas), ne infekcijas slimības un traumas, nosmakšana.

 Obligāti nosacījumi apdrošināšanas seguma iegādei:

- stingri jāievēro biodrošības pasākumi fermās saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem (Pielikums Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.621 http://likumi.lv/doc.php?id=259877 )

- fermas teritorijai obligāti ir jābūt norobežotai;

- barības piegādātājiem ir jābūt stingri kontrolētiem;

- fermas darbiniekiem stingri jāievēro drošības instrukcijas;

 

 

BALTO LINK piedāvā konsultācijas risku mazināšanai un iespējamo apdrošināšanas segumu nodrošināšanai, tai skaitā par polišu maksājumu kompensācijas iespējām (līdz par 60% no maksājuma summas).

www.baltolink.com