FM prezentācijas par plānotajām izmaiņām UIN maksāšanas režīmā, ar kuru paredzēts noteikt 0% reinvestētajai peļņai un 20% sadalāmajai peļņai.

   Prezentācijas 8.slaida tabulu, kurā var salīdzināt esošo UIN maksāšanas režīmu ar jauno, var izmantot, kā piemēru, lai aprēķinātu ietekmi arī cūkkopības uzņēmumi

   Aprēķins jāpapildina ar UIN atvieglojumiem lauksaimniekiem