Novietņu adrešu precizēšana

Lauksaimniecības datu centrs atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem veic novietņu adrešu sakārtošanu datu bāzē. Novietnēm, par kurām nav informācijas Valsts adrešu reģistrā, adreses laukā redzams ieraksts "adrese nav atrasta Valsts adrešu reģistrā":Uzspiežot jautājuma zīmei (?), atveras skaidrojošā informācija:


Lai sakārtotu novietnes datus atbilstoši Valsts adrešu reģistram, lūdzam dzīvnieku īpašniekus vai turētājus zvanīt Datu centram un precizēt novietnes adresi un ģeogrāfiskās koordinātes.

Telefoni: 67027240, 67095062, 67095069, 22019664 vai 22019774.