Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes Semināra nodokļu maksātājiem „Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada” 

1. Grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un  likumā  Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.  Sandra Podniece NP Fizisko personu nodokļu daļas Pirmā metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore. 

  Grozījumi

2. Grozījumi PVN normatīvajos aktos. Edgars Bisenieks NP Pievienotās vērtības nodokļa daļas Pirmās metodikas nodaļas vadītājs.

  Grozījumi

3. Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Diāna Kudravecs NP Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore.

  Grozījumi