Cūku pašpatēriņa kopsavilkums 2022. gada otrais pusgads
Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2022. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2023. līdz 31.01.2023.
✅ 🐖 Pašpatēriņa cūkām kopsavilkums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē (iegādāšanās) un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāiesniedz ar kustības ziņojumu (pārvietošanas deklarāciju).
⚠️ Visērtāk Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā vai mobilajā lietotnē e-LDC.
LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā:
Uz datu ievadi: https://info.ldc.gov.lv/
 
> Uz Novietnes žurnālu > Suga “Cūkas” > Pašpatēriņa kopsavilkums