Vispirms... Apsveicam Latvijas hokeja izlasi ar bronzu!

Pieejamas pirmās prezentācijas no 2023. gada Eiropas Cūku audzētāju kongresa.

  • David Loppart no biotehnoloģiju farmācijas uzņēmuma HIPRA prezentēja jauninājumus, lai celtu darba efektivitāti caur informāciju un mākslīgā intelekta tehnoloģijām, lielu uzmanību veltot arī cilvēkafaktoram saimniekošanā.

Prezentācija pieejama: DavidLoppart:Working together with pig producers: new tools to improve efficiency

  • Sandra Blome no Friedrich Löffler Institūta Vācijā, prezentēja jaunākos pētījumus un prognozes ĀCM ierobežošanai un tā potenciālai izplatībai Eiropā.

Prezentācija pieejama: Sandra Blome: African swine fever A technical view on risks and their mitigation

  • APC viceprezidents pētniecības un attīstības jomā Javier Polo prezentēja cūku audzēšanas iespējas,  neizmantojot cinka oksīdu un analizēja tā potenciālo aizvietotāju priekšrocības un trūkumus.

Prezentācija pieejama: Javier Polo: Growing pigs without zinc oxide: a nutritional viewpoint

  • Gé Backus (Wageningen Universitāte Nīderlandē; Connecting Agri&Food direktors) prezentēja ES plānotās politikas dzīvnieku labturības jautājumā aprēķinātās provizoriskās izmaksas, lai šo noteikumu izpildi nodrošinātu, un kādu ekonomisko ietekmi tas var radīt. 

Prezentācija pieejama: Ge Backus: Economic impact of selected EU policy options for animal welfare

  • Ivan Diaz, pētnieks no IRTA-CReSA prezentēja ESFLU (Eiropas Cūku gripas tīkls) paveikto; iepazīstināja ar būtiskākajiem faktiem par cūku gripu un tās celmiem. Kongresā tika runāts par izaicinājumiem, ar kādiem jāsaskaras cūku gripas izplatības monitorēšanā un kontrolē, un organizācijas izvirzītajiem mērķiem.

Prezentācija pieejama: Ivan Diaz: Overview on ESFLU “European Swine Influenza Network”

 

Pārējās EPP Congress 2023 prezentācijas tiks publicētas drīzumā!

 

 

LCAA biedriem pieejama LAD prezentācija  par platībmaksājumu izmaksu un pieteikšanos tām no 2023. gada.

Prezentācijā aprakstītas atbalsta veida likmes un plānotās vienības izmaksas summas; marķētās dīzeļdegvielas iegādes pieteikuma datumi, īstermiņa aizdevumu piešķiršanas noteikumi; investīciju pasākumi un provizoriskais valsts atbalsts nozarēm.

Prezentāciju meklē šeit: LAD2023LOSP

 

LOSP pārstāvju sanāksmes sēdē prezentēti jauni bruto seguma aprēķini nozarēm. Pēc Zemkopības Ministrijas sniegtās informācijas, cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2023. gada maija otrajā nedēļā bija attiecīgi par 47,1% un 46,0% augstākas nekā pirms gada. Cūkgaļas E klases vidējā iepirkuma cena, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, ir samazinājusies par 1,1% un maija otrajā nedēļā sasniedza 261,65 EUR/100kg. 2023. gada 17. maija Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejā EK norādīja, ka ražotāji jūt lielu neskaidrību attiecībā uz nākotni – papildus vides apsvērumiem un Āfrikas cūku mēra ietekmei šobrīd situāciju pasliktina cenu spiediens no kautuvju puses, jo tiek meklētas iespējas importēt lētāku gaļu. Gaļas ražošana samazinās, un faktiskais krituma apmērs ir pat lielāks nekā to prognozēja nozares eksperti. Gaļas cenas ir salīdzinoši stabilizējušās.

Lasīt Vairāk

Šī gada 20. aprīlī notika ikgadējā Latvijas Cūku audzētāju asociācijas biedru kopsapulce.

Par valdes locekli ievēlēta Dzintra Lejniece. Padomes sastāvā ievēlēti Agris Bokvalds, Aivars Kokts, Jurģis Krastiņš, Raitis krūmiņš, Kristaps Melbārdis, Rimma Romanova, Alex Rasmussen Skovgaard, Ilvars Strazdiņš un Anna Tenisa. Apsveicam!

Kopsapulcē Zemkopības Ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās nodaļas vadītāja Dace Freimane iepazīstināja klātesošos ar Ražotāju organizāciju būtību un dibināšanas nosacījumiem. Prezentācija: Ražotāju organizācijas nosacījumi

LAD direktors Ģirts Krūmiņš sniedza informāciju par aktuālajām izmaiņām,  noteikumiem u.c. informāciju 2023. gadā. Prezentāciju skaties šeit: LAD aktualitātes 2023

LR ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktores vietniece Biruta Ingiļavičute informēja par valsts atbalstu un tā sadalījumu lauksaimniekiem nozarēs un katuālo likumdošanu. Prezentācija: Valsts atbalsts, budžeta sadalījums

 

Paldies lektoriem, vadītājiem un dalībniekiem!

Taisnīguma sasniegšanas temats vienmēr ir aktuāls, tāpēc, Viktors Kasjanovs, zvērināts advokāts un Rīgas starptautiskās komerciālās šķīrējtiesas (RICAC) prezidija loceklis piedāvā LCAA biedriem prezentāciju: "Taisnīga šķīrējtiesas procesa pamatprincipi", kuras mērķis ir skaidrot šķīrējtiesu un valsts tiesu trūkumus, definēt taisnīga šķīrējtiesas procesa pamatprincipus, kā arī atklāt, ka Latvijā vārdi Taisnīgums un Šķīrējtiesa var tikt izmantoti kopā.

Prezentāciju skaties šeit:
RICAC prezentācija "Taisnīga šķīrējtiesas procesa pamatprincipi"