Publicēts: 11.04.2022

Dzīvas cūkas un cūkgaļas cenas

Cūkgaļas vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2022. gada februārī sāka lēnām palielināties, pēc cenu lejupslīdes, kas bija vērojama gada sākumā. Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2022. gada 28. martā bija attiecīgi par 25,4 % un 24 % augstākas nekā pirms gada. Cūkgaļas E klases vidējā iepirkuma cena, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, palielinājās par 3,1 % un 28. martā sasniedza 208,7 EUR/100kg 2022.gada 17. marta Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejā EK norādīja, ka ražošana 2021. gadā pieaugusi par 1,8%. Dzīvnieku skaits uzrāda samazinājumu visās dzīvnieku grupās, kas atspoguļosies uz tālāku ražošanas samazināšanos 2022. gadā. Martā ES cūkgaļas cenās ir izteikts kāpums un vidējā cena ir pārsniegusi 5 gadu vidējo līmeni. Tas apliecina, ka tirgū pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. ES cūkgaļas eksportā un importā 2021. gadā vērojams samazinājums.